Keičiame miestą ir žmonių gyvenimus 

„Klaipėda ID“ – ne pelno siekianti organizacija, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros agentūra.

Siekiame gerinti miesto investicinę aplinką, palengvinti naujų verslų bei investuotojų įsikūrimo kelionę mieste, kurti patrauklias sąlygas Klaipėdoje gyventi ir dirbti vietos ir užsienio talentams bei įgyvendinti efektyvią miesto rinkodarą.

Prisijungti prie „Klaipėda ID“ reiškia būti komandos dalimi, kuri tiki Klaipėdos miesto potencialu, nori prisidėti prie pokyčio ir kurti teigiamą poveikį vietos bendruomenei bei ekonomikai.

 

Darbo pobūdis 

 • Didinti Klaipėdos mokslo ir studijų institucijų konkurencingumą, tarptautiškumą, orientuojantis į ateities          ekonomikos poreikius ir prioritetines sritis;
 • Remiantis Klaipėdos miesto žmogiškųjų ištekliu situaciją ruošti strateginius pasiūlymus talentų pritraukimui ir išlaikymui;
 • Paruošti ir iki gruodžio 1 d. su Agentūros direktoriumi pasitvirtinti kitų metų švietimo veiklų planą, kur būtų nurodytos Klaipėdos švietimo aplinkos silpnos vietos bei reikalingi projektai joms spręsti, kartu su siekiamais produkto ir rezultato rodikliais bei reikalingais resursai jiems pasiekti;
 • Dirbti su vietinės ir nacionalinės valdžios institucijomis teikiant rekomendacijas ir gerinant švietimo situaciją Klaipėdos mieste;
 • Organizuoti tikslines diskusijas su partneriais skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei bendrų projektų įgyvendinimą;
 • Koordinuoti Agentūros vykdomus mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektus, bei talentų pritraukimo projektus, užtikrinti jų savalaikį įgyvendinimą;
 • Teikti informaciją potencialiems investuotojams, valdžios įstaigų atstovams, rengti komentarus žiniasklaidai.
 • Kartu su kitais Agentūros darbuotojais rengti veiklos planų projektus ir ataskaitas.

Reikalavimai 

 • Turėti ne mažesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį projektų valdymo ir/ar švietimo srityse;
 • Turėti ne mažiau nei 1 (vienerių) metų darbo patirtį tarptautinėje aplinkoje;
 • Mokėti puikiai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • Puikiai mokėti valstybinę kalbą, anglų kalbą C1 (pažengęs vartotojas) arba aukštesniu lygiu bei (pageidautina) rusų kalbą B2 lygiu;
 • Turėti puikius informacijos pristatymo sugebėjimus ir įgūdžius lietuvių bei anglų kalbomis;
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Siūlome 

 • Lanksčias darbo sąlygas;
 • Galimybę prisidėti prie Klaipėdos miesto ir regiono talentų pritraukimo;
 • Aplinką, kurioje vertinamas iniciatyvumas ir kūrybingumas;
 • Kūrybinę laisvę ir tobulėjimo galimybes;
 • Galimybę pritaikyti savo patirtį jaunatviškoje kompetentingų profesionalų komandoje;
 • Galimybę užmegzti naujas pažintis ir įgauti naudingos patirties;
 • Nuo 1300 EUR darbo atlyginimą (neto). Galutinis atlyginimo dydis bus derinamas pokalbio metu, atsižvelgiant į turimas kompetencijas, darbo patirtį.
CV ir darbų portfolio (būtina) laukiame iki sausio 31 d. 
Siųsti: kristina@klaipedaid.lt 
Daugiau apie agentūrą: www.klaipedaid.lt 
Informuojame, kad Jūsų pateikta asmeninė informacija bus saugoma VšĮ „Klaipėda ID“ iki atrankos procedūros pabaigos. Atrinkus kandidatą, Jūsų duomenys bus sunaikinti.