Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (teisinė forma – valstybės įmonė, įmonės kodas 240329870, buveinė J. Janonio g. 24, Klaipėda) skelbia konkursą vyresniojo teisininko (-ės) pareigoms Teisės departamento Teisės skyriuje eiti.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip teisės studijų krypties teisės bakalauro ir teisės magistro universitetinį kvalifikacinį laipsnį (arba vientisųjų teisės studijų teisės magistro universitetinį kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne trumpesnę kaip 2 nepertraukiamų metų teisinio darbo patirtį (patirtis, įgyta po 2017 m. liepos 1 d. būtų privalumas);
 • gebėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei teikti teisės aktais bei teismų praktika paremtas teisines išvadas;
 • gerai žinoti ir gebėti taikyti LR civilinės teisės normas, darbo ir administracinės teisės principus, gebėti taikyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką;
 • išmanyti viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą (privalumas)
 • išmanyti statybos rangos, projektavimo rangos teisinių santykių specifiką (privalumas)
 • išmanyti valstybės valdomų (kontroliuojamų) įmonių veiklos teisinio reguliavimo specifiką (privalumas)
 • mokėti bendrauti, skaityti bei dirbti su dokumentais anglų kalba;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

Pagrindinės funkcijos:

 • viešojo pirkimo komisijos nario pareigų vykdymas;
 • viešojo pirkimo ir kitų sutarčių sudarymo, vykdymo ir keitimo teisėtumo bei pagrįstumo vertinimas;
 • uosto akvatorijos gilinimo, valymo darbų projektų ir su tuo susijusios įmonės veiklos teisinė priežiūra;
 • dalyvavimas ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • įmonės vidaus teisės aktų, sutarčių ar kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektų regimas ar dalyvavimas rengiant, kitų įmonės struktūrinių padalinių parengtų dokumentų projektų teisinė analizė;
 • pretenzijų, pateiktų pirkimo procedūrose ir vykdant sutartis, nagrinėjimas bei dalyvavimas rengiant atsakymus į jas;
 • vidinių teisinių konsultacijų teikimas projektavimo, statybos rangos, techninės priežiūros sutarčių ir kitais įmonės veiklos teisiniais klausimais.

Mes siūlome:

 • patirtį ir galimybę prisidėti prie vienintelį Lietuvos jūrų uostą valdančios įmonės veiklos;
 • galimybę dalyvauti įgyvendinant išskirtinius projektus;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinę patirtį, galimybę kelti kvalifikaciją, didelį ir draugišką kolektyvą;
 • mėnesinį darbo užmokestį neatskaičius mokesčių nuo 2149 iki 2256 EUR (priemoka už papildomų užduočių vykdymą).
 • patrauklų papildomų naudų paketą;

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Darbo vieta: J. Janonio g. 24, Klaipėda.

Darbo sutartis: neterminuota.

Darbo laikas: visa darbo diena.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymą, kuriame turi būti nurodyti vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (nurodyti dalykines savybes), įgūdžiai, kurių turėjimo reikalavimas keliamas pareigybei.
 5. Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai priimami 10 d. d. po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos svetainėse. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas gali būti pratęstas 5 d. d., jeigu pretendentų bus prašoma pateikti papildomus duomenis. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.